Projekty

Projekt 2018/4

Klient z branży wyciskania profili aluminiowych

Sterownik S7-400, HMI Siemens KTP 900

Dodanie funkcji kontroli prędkości obrotowej tarczy piły aby wyeliminować za duże obciążenie spowodowane błędnymi nastawami operatorów. Akwizycja danych, utworzenie raportów czasu pracy tarcz pił, logowanie danych związanych z przekroczeniami zadanych parametrów do bazy SQL